Deratizačné práce

Deratizácia je proces likvidácie škodlivých hlodavcov (myší, potkanov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Čistota a nezávadnosť

Zameriavame sa na cielené deratizačné služby a monitoring hlodavcov. Zabezpečujeme hubenie myší, potkanov, krýs i ostatných hlodavcov, ktorí prenášajú závažné ochorenia a spôsobujú škody na majetku. Vykonávame celoplošné, jednorazové aj pravidelné deratizácie.

Ako postupujeme?
Čo najskôr po objednaní deratizácie Vás navštívime, preskúmame zasiahnutý objekt, odporučíme ideálny postup a zahájime zásah. Za 1-2 týždne prídeme vyhodnotiť úspešnosť zásahu, odvezieme mŕtve hlodavce a doplníme nástrahy.

Na záver vám tiež poradíme, ako objekt zabezpečiť proti ďalšiemu prenikaniu škodcov a nástrahy stiahneme alebo pokračujeme v deratizácii. Na želanie zavádzame tiež preventívnu systémovú ochranu pred škodcami.

Rozdelenie deratizácie

  • Ochranná deratizácia – je preventívna deratizácia
  • Ohnisková deratizácia – sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb ľudí a zvierat
  • Barierová deratizácia – sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje prenikaniu myší a potkanov do vnútra budov
  • Priebežná deratizácia – sa vykonáva trvalo vo vybraných objektoch

Rozdelenie podľa prostriedkov

  • mechanická (používa pascu na myši a podobné technické prostriedky)
  • chemická (používa jedy nazývané rodenticídy)
  • ďalšie metódy (rozšírenie chorôb medzi populáciu hlodavcov, prípadne využitie ich prirodzených nepriateľov, napr. mačiek).

TERMÍN VYKONANIA PRÁC

O hubenie myší a potkanov sa postaráme v termíne, ktorý vám bude vyhovovať. Sme vám k dispozícii aj cez víkendy.

MIMORIADNA ÚČINNOSŤ

Vďaka profesionálnej deratizácii sa zbavíte hlodavcov rýchlejšie ako pri ich likvidácii vlastnými silami. A často aj lacnejšie.

NULOVÉ RIZIKO

Nástrahy umiestnime do deratizačných boxov, ktoré sú uzavreté a chránia tak pred otravou deti i domáce zvieratá.