Dezinsekčné práce

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Čistota a nezávadnosť

Hubenie hmyzu zabezpečujeme pre domácnosti, firemné priestory, potravinársky a farmaceutický priemysel, sklady, reštaurácie, hotely, ubytovne, zdravotnícke zariadenia aj iné objekty. Naše zásahy majú výrazný a dlhodobý účinok.

Aký je ďalší postup?
Rozsah a priebeh dezinsekcie závisí od škodcov, ktorí sa u vás zabývali, a na mieste jeho pobytu. Presnejšie informácie vám preto oznámime až po prehliadke zasiahnutých priestor.

Dezinsekcia môže byť realizovaná rôznymi metódami:

mechanická: bežný zber, likvidácia jednotlivých jedincov ručne alebo mechanickými lapačmi
biologická: využitie prirodzenej medzidruhovej predácie, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo neukončenie vývoja článkonožcov
chemická: využíva jedovaté látky, ktoré spôsobujú smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie
fyzikálne: vysoká teplota všeobecne, slnečné ionizujúce alebo iné žiarenie, ultrazvuk, elektrický prúd (lapače)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Dezinsekciu sa snažíme realizovať do 48 hodín od objednávky. Vždy pracujeme rýchlo a spoľahlivo, aby sme vás zbavili škodcov v najkratšej možnej dobe.

BEZPEČNOSŤ ZÁSAHU

Používame špeciálne insekticídne prípravky schválené pre Slovenskú republiku a EÚ, ktoré sú bezpečné pre ľudské zdravie, domáce zvieratá i životné prostredie.

PREVENCIA A PORADENSTVO

Po likvidácii mravcov, ploštíc, švábov, bĺch alebo iného hmyzu vám odporučíme vhodné preventívne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu výskytu škodcov.